Najczęstsze pytania pacjentek

Kiedy należy wykonać badanie prenatalne – USG i tzw test podwójny celem oceny ryzyka wad genetycznych ?

Odpowiedź
Do niedawna uważano, że takie badanie powinny wykonywać ciężarne po 35 roku życia ( w Polsce NFZ w takich sytuacjach refunduje badanie ). Obecne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, również wielu międzynarodowych towarzystw położników wskazują na potrzebę wykonywania kompletnego badania prenatalnego, a więc USG połączonego z badaniem krwi u każdej ciężarnej, niezależnie od wieku i innych czynników obciążających.

Kilka pacjentek pytało mnie ostatnio, czy jeśli wykonano im USG w 12 tyg ciąży to jest to badanie prenatalne ?

Odpowiedź

Niestety nie. USG, o ile jest wykonane prawidłowo, najlepiej przez lekarza z odpowiednim certyfikatem stanowi tylko część tego badania. Dodatkowo trzeba wykonać badania laboratoryjne ( tzw test podwójny ) i dopiero analiza wszystkich tych parametrów pozwala dokonać tzw ocenę ryzyka, czyli badanie prenatalne. Lekarz chcący przeprowadzić to badanie musi dysponować odpowiednim oprogramowaniem, które posiada wraz z certyfikatem np. FMF.

Czy w świetle decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej, zakazującej aborcji z przyczyn embriopatologicznych, zakazane są badania prenatalne ?

Odpowiedź
Oczywiście nie.
Tym bardziej ciężarne powinny decydować się na badania prenatalne, by dowiedzieć się, że urodzą zdrowe dziecko, albo by podjąć decyzję zgodną z własnym sumieniem i zgodną z aktualnym prawem, choć wymagającą sporo wysiłku osobistego, organizacyjnego i zapewne finansowego.

Najczęstsze pytania pacjentek

Ostatnio otrzymuję pytania od pacjentek, czy mięśniaki można leczyć wyłącznie operacyjnie?

Odpowiedź

Na tak postawione pytanie ginekolog powinien odpowiedzieć – nie tylko.

Jak to w medycynie, każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie.

Ocena i wybór leczenia zależą od wieku pacjentki, czy rodziła i czy jeszcze zamierza rodzić, wielkości mięśniaków, ich lokalizacji.

Czy powodują dolegliwości – bóle, krwawienia.Istnieją metody bezinwazyjnego – farmakologicznego leczenia mięśniaków.

Oczywiście są skuteczniejsze, jeśli mięśniaki są mniejsze, zwykle wykryte szybko.

To kolejny przykład, że warto kontrolować się regularnie, najrzadziej raz w roku, a idealnie co 6 miesięcy.Natychmiast, jeśli pojawiają się nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych.